Matlab för multicore

Med senaste versionen av Matlab från The Mathworks går det nu att dra nytta av multicoresystem och 64-bits processorarkitekturer.

Möjligheten till flera trådar gör att Matlab-tillämpningar som använder funktioner för elementvisa beräkningar och linjär algebra äntligen kan dra nytta av datorer med flera kärnor. Stödet för 64-bits Solaris tillåter dessutom större dataset och fler beräkningsintensiva moment.

Med nya versionen av Distributed Computing Toolbox kan man nu också blanda parallell och seriell kod.

Matlab 7.5 finns för Microsoft Windows, Solaris, Linux och Macintosh.

Comments are closed.