Catalytic blir Agility

Efter sammanslagningen med ESL-företaget Celoxica väljer nu signalbehandlingsföretaget Catalytic att byta namn till Agility Design Solutions Inc. Företaget inriktar sig på algoritmer för signalbehandling och tar fram kompletta lösningar för algoritmutveckling, accelerering och implementering från Matlab till FPGA.

Catalytic Inc har specialiserat sig på verktyg som genererar C-kod från Matlab-kod. Celoxica har under många år arbetat med verktyg som går från C-kod (Handel-C) till FPGA eller ASIC. Tillsammans får det gemensamma företaget en lösning som går hela vägen från Matlab till grindnivå, framför allt inriktad på programmerbar logik.

Celoxica började sin bana under namnet Embedded Solutions Ltd och hade den tidigaste kommersiella automatiseringslösningen från C till grindnivå. Under åren har företaget flera gånger ändrat fokus, även om grunden hela tiden varit baserad på Handel-C.

Comments are closed.