ADC -familj för bärbart

Texas Instrument,TI, lanserar en åtta kanalers 10/12 bitars  ADC-familj (AnalogDigitalConverter) som samplar 65MSPS (MillionSamplesPerSecond)  till trettio procents lägre energi.

 ADS5281,ADS5282 och ADS5287 är tre medlemmar i familjen. ADS5281 är 12 bitars ADC med 50MSPS drar 64mW per kanal, ADS5282 12bitars med 65MSPS till 77mW och ADS5287 är 10bitars 65MSPS drar 77mW. Vid skalning dynamiskt nås tex vid 30MSPS 48mW per kanal.

ADS5281 som finns i prover (de andra blir tillgängliga senare under halvåret  ) levereras i en 9 ggr 9 mm QFN-kapsel.

 

 

 

 

 

Comments are closed.