Mäter individuella atomers laddning

IBM-forskare har i samarbete med Universiteten i Regensburg (Tyskland) och Utrecht (Nederländerna) lyckats mäta laddningen på individuella atomer och därmed kunnat skilja neutrala atomer från positivt och negativt laddade.

Med hjälp av ett NAF-mikroskop (Noncontact Atomic Force) har forskarna kunnat identifiera olika guld- och silveratomer genom att mäta de små skillnaderna i kraft mellan en atom vid spetsen på mikroskopet och en laddad eller oladdad atom som befann sig precis bredvid. Skillnaden mellan kraften hos en neutral guldatom och en guldatom laddad med en ytterligare elektron var endast 11 pikonewton. Detta är en milstolpe inom nanovetenskapen som kan erbjuda nya möjligheter att utforska nanostrukturer.
För video på YouTube, se: http://www.youtube.com/watch?v=plMkPtwEMRM

Comments are closed.