Rekommendation till strategisk forskningsfinansiering

Lunds universitet och Chalmers Tekniska högskola lyckas bäst när Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA föreslår fördelning av 5 270 forskningsmiljoner

Satsningen på strategiska forskningsområden innebär en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen.
Myndigheterna presenterar ett gemensamt förslag till finansiering inom regeringens 20 utpekade strategiska forskningsområden. Rekommendationen är ett svar på det regeringsuppdrag som gavs i samband med forskningspropositionen 2008.
– Framgång i den här utlysningen kan få stora effekter för lärosätena under lång tid framöver, säger Arne Johansson, samordningsansvarig för satsningen och huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. De som beviljas medel nu, kommer efter godkänd utvärdering om fem år att få behålla pengarna som långsiktiga basanslag.
De 112 ansökningarna har granskats av ledande internationell expertis och 43 föreslås finansiering. En stor del av ansökningar innehåller samarbeten mellan flera lärosäten.
Lunds universitet klarar sig bäst i konkurrensen och förslås få 715 miljoner under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Tätt därefter följer Chalmers Tekniska högskola som föreslås få drygt 700 miljoner för fem strategiska områden. Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan rekommenderas finansiering inom sju, sex respektive fem områden.
En satsning på 748 miljoner till infrastruktur rekommenderas under femårsperioden inom ramen för de strategiska satsningarna, vilket innebär 184 miljoner årligen från 2012.
– Många lärosäten har angett såväl nationella som internationella behov av infrastruktur. En satsning på infrastruktur är nödvändig för utveckling av svensk forskning, menar Arne Johansson.

Comments are closed.