Marknaden för MEMS växer 70 procent till 2017

Till stor del tack vare mobiltelefoner och bilelektronik genererade MEMS-marknaden 17 miljarder dollar 2013. Semico Research Corporation spår nu att den växer med 70 procent fram till 2017.

Semicos chefstekniker Tony Massimili anser att hälsovård via mobiler till stor del skall kunna skapa denna tillväxt. Om detta kommer han bland annat tala under konferensen för medicinteknik, 2013 MEPTEC Medical Technology Conference, som hålls den 17 och 18 september på Arizona State University. Han kommer att tala om trenden att samla så mycket data om sig själv som möjligt och i den bilden banar MEMS en väg för innovationer inom hälsovård.
Industrin har ställts inför problem om hur de skall kunna möta problemen med att i förväg kunna monitorera användarna och deras tillstånd innan de når en punkt där det kan behövas en medicinsk åtgärd, dvs innan de kommer i ett akut eller kroniskt sjukdomstillstånd. På det sättet kommer kroppen att utgöra ett personligt nätverk för att sända över biometriska data.
Semico Research Corporation har under de senaste åren genererat en rad rapporter kring MEMS. I den senaste studien, ”MEMS and Controllers: Dynamics of Competition” tar man upp hur MEMS och mikroprocessorer arbetar tillsammans. Den täcker marknadens dynamik och huvudspelare och går igenom sensorsammanhang och andra, nya tekniker.

R

Comments are closed.