Simulera tantalkondensatorer

Från AVX kommer en uppdaterad version av simuleringsprogrammet SpiTanIII, som klarar att simulera 3 000 olika tantal- och Niobiumoxidkondensatorer.

Simulatorn ger tillgång till alla grundkarakteristika för de olika kondensatortyperna. SpiTanIII V2.0 har dessutom en ny funktion för att jämföra två kondensatorer. Genererade diagram kan importeras direkt till Microsoft Excel.
Simulatorprogrammet kan laddas hem från AVX hemsida.

Comments are closed.