Marknaden för halvledarmaterial ökade

Den globala marknaden för halvledarmaterial ökade med 25 procent under 2010 jämfört med 2009 enligt industriorganisationen SEMI.

Rekordmånga enheter levererades under 2010 och det är den främsta orsaken till de rekordstora intäkterna för materialindustrin, som slog det förra rekordet på 42,67 miljarder dollar från 2007.

Materialindustrin för halvledare genererade intäkter på totalt 43,55 miljarder dollar under 2010. Av det stod den totala marknaden för material till wafertillverkning och kapslingsmaterial för 22,93 miljarder dollar respektive 20,63 miljarder dollar.

Speciellt noteras stora ökningar för kisel och avancerade kapslingssubstrat.

Japan är den största konsumenten av halvledarmaterial ($9.20 miljarder) och ökade sin marknad med 20 procent jämfört med 2009 följt av Taiwan ($9.11 miljarder) med en +33 procentig ökning.

Comments are closed.