IBM öppnar säkerhetscenter i Europa

IBM offentliggjorde idag att företaget öppnar ett nytt säkerhetscenter i Europa, European IBM Institute for Advanced Security, som kommer att ligga i Bryssel.

Centret ska bistå kunder, forskare, partner och andra verksamheter att förstå, adressera och förhindra problem inom internetsäkerhet. Centret ska också fungera som ett forum för den senaste säkerhetsforskningen på IBM, som exempelvis analys av krypterad information utan att avslöja det hemliga innehållet. Centret kommer också att vara inriktat på ett antal specifika områden, som exempelvis mobilsäkerhet.

Ytterligare resurser finns tillgängliga via Institutete for Avanced Security in Europe som inkluderar genomgångar och demonstrationer vid ett antal IBM Research Labs och Executive Briefing Centres, som till exempel IBM Hursley och IBM Zürich Labs.

Comments are closed.