Många batterier i svenskens byrålåda

64 procent av batterierna i Sverige kommer in till återvinning. Resten ligger på hög i svenska folkets byrålådor. Alltför få känner till att batterier idag kan återvinnas.

En stor andel batterier lämnas inte in till återvinning. Under 2012 kom cirka 5 600 ton batterier ut på den svenska marknaden. Samma år återvanns cirka 3 600 ton batterier.

– Vi kan inte säga helt säkert var de batterier som inte återvinns är. Men vi tror att de flesta ligger på hög hemma i byrålådorna. Och där gör de ingen nytta, säger Micaela Westerberg, informationsansvarig på Batteriåtervinningen.

De flesta vet att de inte ska slänga batterier i soporna. Men majoriteten känner inte till att materialet i batterierna kan återanvändas i nya batterier och i andra produkter. Idag kan det mesta av ett batteri återvinnas. Genom att återanvända metaller som redan finns i kretsloppet slipper man bryta nya.

– Vi vill att alla ska lämna in både lösa batterier och prylar som innehåller batterier till återvinning, så snart de har slutat fungera. På det sättet sparar vi på jordens resurser, fortsätter Micaela Westerberg.

Batteriåtervinningen inleder nu en nationell informationskampanj med målet att fler ska lämna in batterier oftare till återvinning. För att göra det ännu tydligare att batterier kan återvinnas byter Batteriinsamlingen samtidigt namn till Batteriåtervinningen.

Comments are closed.