Nytt FoU-projekt ska förbättra fiskodlingar

Acreo Swedish ICT ska delta i ett europeiskt FoU-projekt där nanoteknik, polymerteknologi och mikroelektronik ska användas för att skapa ett nytt system för precisionsskötsel av industriella fiskodlingar.

Kraven på att verka för miljömässig hållbarhet och ett sunt marint liv, när man samtidigt behöver expandera med nya odlingslicenser, är en stor utmaning för fiskodlingsindustrin. Bristen på naturliga råvaror, föroreningar från fiskutfodring ihop med de ekologiska och ekonomiska effekterna av fiskrymningar, är alla problem som industrin har att hantera och lösa. Förrymd odlad fisk sprider både sjukdom bland vilda fiskstim och sänker företagens lönsamhet.

Under två år ska Acreo Swedish ICT, tillsammans med sju andra europeiska företag och FoU-centrum, utveckla ett nytt system för precisionsskötsel av industriella fiskodlingar. Med hjälp av nanoteknik, polymerteknologi och mikroelektronik ska en ny typ av ekolodplattform, ihop med en aktiv kapsel, tas fram. Kapseln är avsedd att inplanteras i den odlade fisken. Målet är att optimera foder- och skördeeffektivitet i industriella fiskodlingar och minimera fiskrymningar.

Den kompletta kapseln och sonartekniken planeras att genomgå rigorösa fälttester på en fiskforskningsanläggning i Skottland i början av 2015. Kommersialisering av den nya tekniken förväntas kunna ske under senare delen av 2015.

Stort intresse från industrin
Fiskodlingsindustrin har visat stort intresse för såväl den nya tekniken som möjligheten att få samarbeta med andra industriella partners. För branschens många små och medelstora företag ses den nya tekniken som en välkommen förstärkning till ansträngningarna att upprätthålla och förbättra sitt miljöarbete. Positivt är också att tekniken sömlöst kan integreras i dagens produktionsprocesser av odlad fisk.

I FoU-projektet ingår, utöver Acreo Swedish ICT och fyra andra forskningsinstitut, det norska företaget Seafood Security (koordinator), den portugisiska polymergjutningsspecialisten Celoplás och den italienska mikroelektroniktillverkaren K314 . Projektet har fått namnet ”Aquafarmcontrol" och finansieras av Europeiska Kommissionens 7:e Forskningsramprogram (FP7-SME-2013 Forskning för Små och Medelstora Företag).

Comments are closed.