Magnifik vinstökning för Intel

Fjärde kvartalet för Intel blev mycket gynnsamt. Nettovinsten ökade 875 procent.

Intäkterna stannade på 10,6 miljarder dollar, vilket var 2,3 miljarder dollar och 28 procent mer än vid samma period förra året.
Nettovinsten blev 2,3 miljarder dollar. Det var 2,0 miljarder dollar och 875 procent högre än fjärde kvartalet 2008.
Helåret 2009 slutade på 35,1 miljarder dollar i omsättning och 4,4 miljarder dollar i nettovinst.
Bokslutet påverkades av 1,45 miljarder dollar i böter enligt en EU-dom, den 13 maj 2009, för otillåten konkurrens med AMD på marknaden för datorkretsar och en uppgörelse, den 12 november 2009, med AMD om en ersättning på 1,25 miljarder dollar med åberopande av USAs antitrustlagar.
Intel sikar på att nå en omsättning av 9,7 miljarder dollar under 2010 års första kvartal.

Comments are closed.