Två starka namn för Ericssons service och CDMA

Magnus Mandersson tar över affärsområdet global service och Rima Qureshi tar över ledningen för mobila CDMA-system.

Serviceverksamheten är ett gott tillväxtområde för Ericsson, med 20 procents tillväxt förra året. Magnus Mandersson kommer att leda 40 000 personer inom områden som servicetjänster, systemintegration och konsultverksamhet. Magnus Mandersson har 15 års erfarenhet i ledande ställning inom telekomindustrin, med erfarenheter från Tele2/Millicom och från 2004 inom Ericsson där han först ansvarade för service och marknad i norra Europa, sedan hade ansvar för Deutsche Telecom och slutligen ansvarade för CDMA mobilsystem och då också kom att tillhöra företagsledningen.
I november köpte Ericsson Nortels verksamheter för CDMA och LTE i Nordamerika. Nu tar Rima Qureshi över en organisation av 2500 anställda i Nordamerika och Kina. Han leder för närvarande ett strategiskt program för en nordamerikansk operatör med ansvar för Ericsson.

 

Comments are closed.