Magnetisk vinkelsensor för precisionsstyrning av likströmsmotorer

Analog Devices har introducerat en magnetisk vinkelsensor med mycket hög precision och hastighet. Sensorn ADA4571 har max 0,5° fel, klarar 50 000 RPM med 2 µs fasfördröjning och har bara 6,5 mA strömförbrukning.

 

ADA4571 mäter direkt motorposition för att minska brus, optimera jämnhet samt vridmomentsprestanda, samtidigt som den hjälper konstruktörer av borstlösa likströmsmotorer (BLDC) uppfylla strängare miljö-, buller- och energikrav. Den nya sensorn är kvalificerad för fordonsindustrin och integrerar en anpassad, mixed-signal signalkonditioneringskrets och avkänningselement baserade på anisotropisk magnetoresistans-teknik (AMR). Den nya sensorn möjliggör direkt, kontaktfri och slitagefri vinkelmätning i ett antal motortillämpningar inklusive fordonssystem som till exempel elektronisk servostyrning, bromsning, aktiv fjädring och stabilitetskontroll.
Den integrerade AMR- och precisionssignalkonditioneringstekniken gör att ADA4571 fungerar oberoende av magnetisk avdrift som beror på livslängd, temperaturpåverkan eller mekanisk stress, detta ger avläsning med hög noggrannhet i tuffa miljöer.
Feedback av positionsinformation med hög noggrannhet möjliggör effektivare kommutering av motorn och bättre kontroll av vridmoment och varvtalsprestanda, särskilt i tillämpningar med låga varvtal. Den nya sensorn möjliggör också höghastighetsmotordrift med upp till 50 000 RPM då principen för direkt vinkelmätning reducerar effekterna av vibrationer och brus som annars kan försämra motorprestanda. Bättre kontroll av vridmoment förbättrar motorns effektivitet, minskar utsläpp och värmeutveckling, samt förlänger motorns operativa livslängd. Dessutom möjliggör lågfasfördröjningen (2 µs) en snabb sluten styrning och förbättrar känsligheten i tillämpningar med hög dynamik som till exempel industriella servomotorer, robotik och elektronisk servostyrning.
ADA5471 körs på 2,7 till 5,5 V, förbrukar endast 6,5 mA och inkluderar ett viloläge med låg energiförbrukning som utökar tillämpningsmöjligheterna till fjärrmatade system. Dessutom tar sensorn ingen skada under förhållanden med kraftiga magnetfält och har försumbar hysteres; samtidigt som avdriftsprestanda kontra livslängd och lågtemperaturförhållanden minskar eller eliminerar behovet av kalibrering. Sensorn stödjer också avancerad diagnostik för användning i säkerhetskritiska tillämpningar eller tillämpningar som har krav på hög tillgänglighet.

Comments are closed.