Topp i orderingång för Mycronic

En kraftig orderingång inom den fluktuerande marknaden för mönsterritare och samtidigt en god orderingång för ytmonterare resulterar i ett mycket gott tredje kvartal.

För tredje kvartalet 2014 uppgick orderingången till 842 (232) MSEK, nettoresultatet blev 338 (220) MSEK och rörelseresultatet hamnade på 37 (9) MSEK.
Även delårsrapporten för januari – september utföll positivt: 1 410 (679) MSEK i orderingång, 819 (672) MSEK nettoomsättning och 45 (-10) MSEK rörelseresultat.
Eftersom försäljningssumman för en maskritare är substantiell ändras utfallet dramatiskt med antalet beställda maskiner. Mycronic har hittills i år sålt sju maskritare.
Koncernens rörelseresultat är fortsatt positivt för det femte kvartalet i följd.
Utvecklingen mot alltmer avancerade elektronikprodukter driver efterfrågan av komplexa fotomasker för tillverkning av bildskärmar till dessa produkter. Samtidigt har kundernas användande av befintlig utrustning varit hög. Detta har tillsammans lett till att kunderna börjat investera i ny utrustning. Investeringarna i maskritare avser dock inte enbart avancerad utrustning för bildskärmstillverkning, utan även utrustning inom andra segment, meddelar Mycronic.
– Vi är glada att vi lyckats matcha vårt erbjudande inom affärsområde mönsterritare med flera olika behov inom flera olika segment. Detta har resulterat i ett antal order under tredje kvartalet, säger Lena Olving, vd och koncernchef för Mycronic AB.
Den andra marknaden för Mycronic – marknaden för utrustning inom ytmontering – har varit fortsatt gynnsam med en ökning av både orderingång och försäljning.
– Det är glädjande att kunna redovisa ett bra kvartal men det är också viktigt att påtala att kundinvesteringar av den här typen kan sammanfalla tidsmässigt och att detta inte är ett typiskt.

 

Comments are closed.