Net Insight växer starkt

Under tredje kvartalet visar att Net Insights omsättning vuxit med 67,6 procent, jämfört med samma period föregående år. Och resultatet ökade med en faktor åtta.

Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 112,2 MSEK (66,9). Det är en ökning med 67,6 procent, eller 60 procent i jämförbara valutor.
Delårsrapporten visar att från januari till september var nettoomsättningen 287,3 MSEK (202,0) vilket motsvarar en ökning av 42,2 procent jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet mer än tiofaldigades: 47,9 MSEK (4,6). Även kassaflödet ökades markant: 69,4 (-3,5).
Den starka tillväxten under tredje kvartalet förklaras av de två största beställningarna i Net Insights historia. Beställningarna kom under kvartal ett och två.
– Utrullningarna på den viktiga nordamerikanska marknaden, hos kunderna The Switch och Zayo, kommer inom kort att vara slutförda. Med den ackumulerade tillväxten under året har Net Insight tagit marknadsandelar på den nordamerikanska marknaden, säger Net Insights vd, Fredrik Tumegård.
Net Insight har sedan en tid tillbaka bearbetat den sydafrikanska marknaden.
– Vi ser nu en positiv utveckling på denna bland annat genom den nya beställningen från betal-TV-operatören MultiChoice. MultiChoice har expansionsplaner i regionen och ser att Net Insight genom sitt erbjudande kan underlätta denna inriktning. Under kvartalet fick vi även en betydande beställning från en ny kund, ett TV-bolag i Latinamerika, med en order på 8 MSEK.
I Västeuropa har Net Insight en relativt hög marknadsandel och ett stort antal kunder. Tillväxten är där mera modest.
I samband med IBC-mässan i Amsterdam presenterade Net Insight sin lösning av Ultra HD-formatet 8K. Industrin driver på den tekniska utvecklingen runt 8K och de första TV -sändningarna är planerade i samband med OS i Japan 2020. 8K är uppföljaren till 4K.
– Tillsammans med kunder har vi gjort de första direktsända tv-arrangemangen över 4K med goda resultat. Allt mer krävande tv-format betyder också att näten måste uppgraderas kapacitetsmässigt. Vi lanserade även en ny transportlösning som stöttar detta område, Nimbra OT 100.

 

Comments are closed.