Annons

Lund kan få fabrik för nanoteknik

En fabrik för massproduktion av pilotprodukter i nanoteknik kan bli verklighet i Lund. Vinnova och Region Skåne bekostar en förstudie som undersöker saken och tanken är att fler företag och forskare från hela Sverige inte ska behöva flytta utomlands för att förverkliga sina idéer.

Projektet, som initierats av Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet, går under namnet Nanova och förstudien ska resultera i en uppskattning av investeringsbehov och marknadspotential samt förslag till affärsmodell. Målet är att bli internationellt konkurrenskraftig och finansiellt självförsörjande.
 
Upprinnelsen är den framgångsrika forskning inom nanotrådar vid Lunds universitet som bland annat resulterat i nanoteknik-företagen Glo AB och Sol Voltaics AB. Dock var Glo tvungen att flytta till Silicon Valley för få igång storskalig serieproduktion.   

– Med Nanova vill vi skapa förutsättningarna för att nya företag skall kunna utvecklas från R&D-fas till full produktion, utan att man skall behöva lämna Sverige, säger Lars Samuelson, professor i nanofysik vid Lunds universitet.

Han ser flera affärsmöjligheter för nanotrådar. Utöver Glos lysdioder och Sol Voltaics solceller finns, enligt Lars Samuelson, potential för nya företag inriktade mot tillämpningar inom bland annat elektronik, UV-lysdioder och biomedicin.

Yvonne Mårtensson, som fram till årsskiftet var vd för CellaVision AB i Lund, leder sedan 1 februari arbetet med förstudien. Medlen från Vinnova och Region Skåne ligger på 2,2 miljoner kronor och bekostar förstudien samt vissa satsningar i uppstartsfasen. Därutöver bidrar Medicon Village och näringslivet med bland annat personella resurser.

Parallellt med detta arbetar Lunds universitet för att bygga ut Lund Nano Lab som är ett renodlat forskningslabb för forskning kring nanotrådar. Detta drivs i Lunds universitets egen regi medan Nanova är ett projekt utanför universitetet.  Tillsammans utgör dessa två satsningar ett sätt att skapa hela "värdekedjan" från forskning till marknad.

Nanova är också ett initiativ i genomförandet av Skånes gemensamma innovationsstrategi som har smarta material som ett av tre fokus.

– Ett förverkligande av Nanova kommer att göra att Skåne tar ytterligare ett steg i satsningen på att bli Europas mest innovativa region 2020, en vision som etablerats av Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, säger Daniel Kronmann, affärsutvecklare vid Region Skåne.

Ett kluster av företag och tjänster, med närhet till universitetets forskning, är tänkt att växa fram kring gemensamhetsutrustningen för nano-produktion.

Comments are closed.