FNE Finland uppgraderar till 100G

FNE Finland Oy kommer att uppgradera sitt nät med hjälp av Transmodes 100G-lösning för metronät.

FNE Finland Oy är en alternativ leverantör av stomnätskapacitet, grundad av ett antal lokala telebolag för att tillgodose deras behov av ett gemensamt nät i Finland. Företaget har sedan dess vuxit och säljer nu transportkapacitet till många olika typer av kunder. Den nya 100G-utbyggnaden görs främst för att möta det ökande behovet av kapacitet till en kunds datacenter, men den kommer också att medge att fler nya tjänster kan erbjudas övriga kunder.
Den utökade kapaciteten kommer att installeras under första kvartalet 2015 och utnyttjar Transmodes nya 100G-lösning för metro- och regionalnät, baserad på helt pluggbar optik och med stöd för den senaste koherenta CFP-tekniken.

Comments are closed.