LiU-forskare får ERC-miljoner

Tino Ebbers, professor på Hälsouniversitetet och Xavier Crispin, docent i gruppen för organisk elektronik, ITN, Campus Norrköping, har fått så kallade Starting Grants från det europeiska forskningsrådet ERC.

Stödet, som är på cirka13 miljoner kronor vardera, går till Europas skickligaste forskare i början av karriären och ska användas för att bygga upp egna forskargrupper. Forskning kring bättre och enklare hjärtdiagnostik, med fokus på blodflöden, och nya material som hjälper oss att bättre ta tillvara energin från såväl solen som olika typer av bränslen, är projekt som nu får stöd från europeiska forskningsrådet ERC.

I år ansökte 4 741 personer om Starting Grants, 536 forskare har fått ansökan beviljad. 22 av dem finns i Sverige och två på Linköpings universitet: Tino Ebbers, professor i kardiovaskulär mätteknik på Institutionen för medicin och hälsa, IMH, och Xavier Crispin, docent i organisk elektronik på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, campus Norrköping.

Stöden från Europeiska forskningsrådet är hett eftertraktade och det handlar om rejäla pengar, strax under 1,5 miljoner euro under fem år (cirka 13 miljoner kronor).

– Det här är ett viktigt stöd, inte bara för pengarna, utan också för att det innebär ett erkännande av vår forskning, säger Tino Ebbers.

Tino Ebbers och Xavier Crispin bedriver redan i dag forskningsprojekt inom respektive område, projekt som kan utökas kraftigt tack vare stödet från det europeiska forskningsrådet.

Till renrummet på ITN i Norrköping kommer det också att köpas in utrustning för ett par miljoner kronor.

– Vi kommer att kunna karakterisera de termoelektriska egenskaperna hos tunna filmer av organiska ledande material. Närheten till Acreo och Printed Electronics Arena innebär också att våra resultat kommer att kunna omsättas direkt till användbar teknik, säger Xavier Crispin i ett pressmeddelande.

Comments are closed.