Applied Materials skär ner

Applied Materials tillkännager nu en plan för att omstrukturera sin globala arbetsstyrka. Omstruktureringen kommer att omfatta ett frivilligt pensioneringsprogram och andra arbetskraftsåtgärder som lär påverka cirka 900 till 1 300 personer, eller 6 till 9 procent av bolagets globala arbetsstyrka.

– Att uppnå våra strategiska mål kräver att vi implementerar vår förmåga på bästa möjliga sätt. Vi vidtar åtgärder för att omstrukturera vår världsomspännande organisation och personal samtidigt som vi investerar i viktiga funktioner inom produktutvecklingen som kommer att förbättra vår förmåga att växa, säger Mike Splinter, ordförande och vd för företaget.

Det frivilliga pensionsavtalet kommer att vara tillgängligt för vissa anställda i USA som uppfyller minimiålder och tjänsteårskrav liksom andra affärsspecifika kriterier. Dessutom planerar företaget att genomföra andra åtgärder avseende personalminskningar globalt vars omfattning beror på det antalet anställda som deltar i det frivilliga pensioneringsprogrammet och, enligt företaget, ”andra överväganden.”

Företaget räknar med att avsevärt slutföra omstruktureringsplanen i slutet av det tredje kvartalet under räkenskapsåret 2013, dock beroende på lokal lagstiftning. Efter fullbordandet beräknas planen kunna frigöra cirka 140 till 190 miljoner dollar årligen för att finansiera viktiga tillväxtinitiativ, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.