Litium-luft ska ge kraft till elbilar

IBM Research stärker sitt ”Battery 500 Project” med två nya materialpartners: Asahi Kasei och Central Glass. Samarbetet ska resultera i bättre litium-luft-batterier till fordonsindustrin. Målet är att snabba på övergången från bensin till el som primär energikälla.

IBM meddelar att två branschledare – Asahi Kasei och Central Glass – kommer att ansluta sig till ”The Battery 500 Project ”-gruppen för ett forskningssamarbete med potential att påskynda övergången från bensin till el som den primära kraftkällan för fordon.

Under 2009 banade IBM Research vägen för ett hållbarhetsprojekt som utvecklar en litium-luft-baserad batteriteknik som kan driva en elektrisk bil i familjestorlek, och uppnå en räckvidd på cirka 500 miles (800 km) på en enda laddning.

Som partners i ”Battery 500”-projektet kommer Asahi Kasei och Central Glass att tillföra decennier av materialinnovationer för fordonsindustrin till teamet. De kommer att utöka projektets omfattning och även om de vetenskapliga och tekniska utmaningarna för det praktiska genomförandet är extremt stora, kommer utforskningen av flera kemikalier samtidigt att öka chansen att lyckas.

Asahi Kasei, – som är en av Japans ledande kemikalietillverkare och en ledande, global leverantör av separatormembran för litium-jon-batterier – kommer att använda sin erfarenhet inom innovativ membranteknik för att skapa en kritisk komponent för litium-luft-batterier.

Central Glass, som är en ledande global elektrolyttillverkare för litium-jon-batterier, kommer att använda sin kemikompetens på området för att skapa en ny klass av elektrolyter och högpresterande tillsatser specifikt utformade för att förbättra litium-luft-batterier.

– Dessa nya partners delar vår vision om att elbilar är kritiska komponenter för att bygga en renare och bättre värld, som är betydligt mindre beroende av olja. Deras kompatibla erfarenheter, kunskaper och engagemang för djärva innovationer inom batteriteknik för elektriska fordon kan hjälpa oss att överföra den här forskningen från labbet och ut på vägen, säger Dr Winfried Wilcke vid IBM, som initierade ”Battery 500”-projektet.

De flesta av dagens elbilar som är utrustade med litium-jon-batterier kan bara färdas en sträcka på cirka 100 miles innan de behöver laddas upp igen. Detta är ett betydande hinder för användningen av elbilar, såvida inte en ny batteriteknik kan tas fram som ger ett ekonomiskt överkomligt, lätt och kompakt batteri med kapaciteten att driva en typisk familjebil flera hundra miles eller mer på en enda laddning.

”För att en bil som körs på dagens litium-jon-batterier ska kunna matcha den räckvidd som tillhandahålls med en full tank bensin, skulle biltillverkarna behöva ett mycket stort batteri vilket skulle tynga bilen och ta upp för mycket plats. Litium-luft-batterier har högre energitäthet än litium-jon-batterier på grund av deras lättare katoder och det faktum att deras främsta "bränsle" är det syre som finns lätt tillgängligt i atmosfären. För att göra elbilar populära behövs en energitäthet som är tio gånger högre än för konventionella litium-jon-batterier – och dessa nya partners i projektet kan bidra till att driva litium-luft-tekniken mot det målet”, skriver IBM.i ett pressmeddelande.

– Utveckling av nya material är mycket viktigt för att säkerställa att litium-luft batteritekniken ska bli realiserbar. Som en sedan länge partner till IBM och ledare i utvecklingen av högpresterande elektrolyter för batterier är vi glada över att få dela varandras kemivetenskapliga kompetenser inom ett område som är så spännande som elektriska fordon, säger Tatsuya Mori, Director, Executive Managing Officer för Central Glass.

– Vi är mycket fokuserade på att adressera utmaningar och begränsningar på miljöområdet med olika tekniker för att bygga en ljusare framtid. Denna allians ger oss möjlighet att utforska en ny väg för att utveckla förbättrade, laddningsbara batterier med prestanda som inte kan uppnås med konventionell teknik, säger Tetsuro Ohta, chef för Advanced Battery Materials Development Center, Asahi Kasei.

Forskningen kommer att bedrivas vid IBM Research i Almaden, Kalifornien.

Comments are closed.