S.E.E. blev ett uppskattat event

Något färre kom till S.E.E. i Kista, jämfört med för två år sedan, men slutintrycket var ändå betydligt mera positivt.

Många uttryckte spontant att de var nöjda med den öppna vy, med överblick över mässgolvet tack vare de låga montrarna. Det var lätt att söka sig till de montrar man önskade komma till vilket bidrog till ökad rörlighet mellan montrarna. Åtskilliga utställare sade sig vara nöjda med kvaliteten på besöken, man samlade ”leeds” och gjorde affärer med såväl utställare som branschkollegor. Men givetvis varierar utfallet på grund av en rad faktorer och några uttryckte vilsenhet inför framtida mässdeltaganden. Andra skulle vilja ha ett årligt event i Kista.
Att det den här gången kom besökare från företagen i Kista, inte minst från Ericsson, var en annan positiv faktor. Någon uttryckte:
– Normalt kommer vi enbart i kontakt med inköpare. Nu fick vi tillfälle att även träffa konstruktörer från Ericsson.
Sett i siffror kom det första dagen  1208 personer, 2031 andra dagen och 1396 tredje dagen, alltså totalt 4635 besökare. Det skall jämföras med 2010 då 5057 personer besökte S.E.E. på Älvsjömässan.
Men det samlade intrycket är att det litet mindre formatet på mässlokalen passade dagens elektronikbransch bättre.
Paneldebatten och seminarierna var genomgående välbesökta.

 

Comments are closed.