Liten MLCC fixar 1000 V

Kemet säger sig tagit fram världens minsta flerskiktskondensatorer (MLCCs) för ytmontering och höga spänningar med internt överslagsskydd. Kondensatorerna är kapslade i en EIA 0603 och ingår i företagets produktportfölj High Voltage ArcShield med spänningar på upp till 1000 volt.

Högspänningskondensatorer är vanligtvis begränsade i storlek på grund av risken för överslag. Kemets ArcShield-teknik är utformad för att förhindra överslag och samtidigt minska fotavtrycket på kretskortet och behålla höga kapacitansvärden.

– ArcShield är unikt genom att den ger permanent internt skydd som förhindrar ljusbågar för både bestrukna och obestrukna kretskort. De flesta konkurrerande tekniker kan inte förhindra gnistbildning inom kondensatorns spänningsområde och kräver en extern beläggning som kan skadas under hanteringen. Kemets patenterade ArcShield-teknik förhindrar Ijusbågsbildning utan behov av någon ytbeläggning, säger Dr John Bultitude, Kemet Vice President och Technical Fellow.

Comments are closed.