U-blox tar över MK5 från Cohda

Schweiziska U-blox meddelar att företaget har ingått ett licensavtal med australienska Cohda Wireless där U-blox tar över tillverkningen och leveranser Cohdas V2X-modul MK5 för fordonsindustrin. Samtidigt kommer U-blox att lansera en ny radiomodul på ITS Bordeaux.

Sändtagarmodulen THEO-P1

Tekniken för trådlös kommunikation mellan fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-infrastruktur (V2I), även känt som fordon-till-allt (V2X), banar väg för framtidens autonoma fordon och tillsammans med mer konventionella, avancerade förarstödsystem (ADAS)-teknik, såsom radarsensorer och kameror, möjliggör V2X en 360° situationsmedvetenhet med information om till exempel position, hastighet och körriktningen hos omgivande fordon.

Cohda Wireless har utvecklat MK5, en radiomodul för V2X, och licensierar nu designen till U-blox så att det egna företaget istället kan fokusera på utveckling av mjukvaru-IP. U-blox meddelar samtidigt att företaget kommer att presentera en kompakt sändtagarmodul (THEO-P1) för V2X-kommunikationssystem som adresserar utrustning för både fordon (OBU-On Board Units) och väginfrastruktur (RSU-Road Side Units) under den pågående ITS World Congress i Bordeaux. Theo-P1 baseras på en tvåvägs 5,9 GHz radiolänkteknik för kortdistanskommunikation och är utformad för att fungera med fordon i hastigheter på upp till 250 km/tim och inom ett 1000 meters avstånd. Cohda Wireless kommer fortsätta att erbjuda MK5 OBU och MK5 RSU-produkter i V2X-försök och distribution i låga och medelhöga kvantiteter men i framtiden kommer dessa att baseras på Theo-P1.

Comments are closed.