Lightlab får tillväxtlån

Uppsalaföretaget Lightlab har beviljats Almis tillväxtlån för innovativa små och medelstora företag om 4,5 miljoner kronor. Pengarna skall användas till utvecklingen av ett nytt koncept för framställning av UV-ljus för rening.

Lånet hanteras via Almi Företagspartner Uppsala AB och omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin: EU för innovation. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon 2020.

Det beviljade lånet skall i enlighet med tidigare kommunicerade intentioner från bolaget, användas för att delfinansiera Lightlabs del om cirka 9 miljoner kronor för samarbetsprojektet med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Projektet kommer att pågå till och med första kvartalet 2017.

– Det beviljade lånet från Almi ses av oss på Lightlab som en bekräftelse på att ytterligare en extern aktör bedömt potentialen i NTU-projektet som positiv. Vi ser med fortsatt tillförsikt på utvecklingen av ett nytt koncept för framställning av UV-ljus inom projektet. Det nya konceptet förväntas möjliggöra såväl förbättrad prestanda och effektivitet för UV-rening som en mer kostnadseffektiv volymtillverkning via s.k. wafer-scale tillverkning, där många ljuskällor tillverkas samtidigt, säger Lightlabs vd Johan Tingsborg i ett pressmeddelande.

Comments are closed.