Lifco lägger kontantbud på NOTE

Lifco AB, ett bolag helägt av Carl Bennet AB, meddelar att de härmed lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE AB.

Lifcos erbjuder 8,00 kronor kontant för varje aktie i NOTE, vilket innebär att erbjudandets totala värde uppgår till cirka 231 miljoner kronor.

Erbjudandet uppges innebära en premie om 38 procent jämfört med slutkursen 5,80 kronor per NOTE-aktie den 30 november 2012. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 30 senaste handelsdagarna om 5,93 kronor per NOTE-aktie innebär erbjudandet en premie om 35 procent. Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 2 januari 2013 och avslutas omkring den 23 januari 2013.

Bakgrunden och strategiskt motiv till erbjudandet uppges vara att Lifco under länge följt utvecklingen i NOTE, en av Nordens ledande kontraktstillverkare, och ser NOTE som ett bra komplement till LEAB, Lifcos egen verksamhet inom detta område med en omsättning om cirka 450 miljoner kronor. NOTE och LEAB delar samma strategiska inriktning på små till mellanstora serier som kräver hög kompetens och flexibilitet. Vidare ser Lifco positivt på de åtgärder som styrelse och ledning inom NOTE har vidtagit för att åstadkomma en stabil intjäning. Lifco uppges i nuläget inte ha för avsikt att vidta några väsentliga förändringar med avseende på NOTE:s anställda, anställningsvillkor eller de platser där bolaget bedriver verksamhet, enliot ett pressmeddelande.

Vidare villkor enligt erbjudandet framgår i ett pressmeddelande från företaget .

Comments are closed.