AeroVironment investerar i CybAero

CybAero meddelar att företaget genom AeroVironment, som har levererat över 20 000 förarlösa flygplan, får tillgång till en väletablerad och effektiv försäljnings- och serviceorganisation i USA – världens viktigaste UAV-marknad – samt övriga marknader där Aerovironment verkar.

 

APID 60

AeroVironment investerar totalt runt 30 miljoner kronor i samarbetet med CybAero i form av konvertibler och leveranser.

Genom den nu överenskomna strategiska investeringen fördjupas ett samarbete som inleddes redan i våras mellan bolagen. AeroVironment, vars namn CybAero fram till nu av sekretesskäl inte kunnat offentliggöra, köpte under våren två APID 60-system avsedda för demonstrationer. Genom det nu fördjupade samarbetet tillförs CybAero kapital och marknadsresurser för en ännu kraftigare expansion. AeroVironments finansiella insats sker huvudsakligen genom att man tecknar två konvertibla lån i CybAero om 10 miljoner kronor vardera, samt inom ramen för samarbetet införskaffar ytterligare APID 60-farkoster.

– AeroVironment kommer att använda CybAeros nuvarande produkt APID 60 i de UAV-system man kommer att sälja till USAs försvarsmakt och till andra statliga och privata kunder i USA, men även till andra kunder på strategiskt viktiga marknader. AeroVironments investering och engagemang visar på den vikt man lägger på samarbetet med CybAero, säger CybAeros vd Leif Erlandsson.

– Vi och AeroVironment har mycket högt ställda mål främst för den amerikanska marknaden som ju är världens i särklass största marknad för UAVer. För att öka försäljningsinsatserna kommer vi under avtalet med AeroVironment att leverera ytterligare tre APID 60-helikoptrar till USA. Vi står inför en fantastisk affärsmöjlighet som vi nu dessutom fått finansiell styrka och uthållighet att kunna exploatera. Genom att AeroVironment förutom att sälja UAV-system även har en operativ verksamhet, där man säljer själva flygtjänsten, får vi med våra APID-system en ännu större räckvidd ut på marknaden, säger Leif Erlandsson.

USAs försvarsmakt delar in de olika UAVerna som man använder i segment, kallade ”Tiers”, beroende på exempelvis. storlek, vikt, räckvidd etc. AeroVironment är, med varumärken som Raven, Puma och Wasp, USAs och därmed världens i särklass största leverantör av mindre, ofta handstartade ”Tier 1-farkoster”. Aerovironment har levererat över 22 000 farkoster till kunder främst i USA och NATO men även under senare tid till svenska försvaret.

– Med sin avsevärt större aktionsradie och nyttolast är CybAeros APID 60 en Tier II-produkt som ligger i segmentet över Aerovironments existerande produktfamilj av mindre UAV-system. Genom sin förmåga till vertikal start och landning, sin större kapacitet, sin användarvänlighet och låga LCC-kostnader (Life Cycle Cost) så kommer detta nya Tier II- system att bli ett fantastiskt tillskott till vår UAV-familj för kunder som söker en robust, flexibel och priseffektiv UAV säger Roy Minson, AeroVironments vice verkställande koncernchef och vd för UAV-verksamheten.

AeroVironments investering i CybAero sker genom två konvertibla lån om vardera 10 miljoner kronor som kan konverteras till vardera 10 miljoner aktier. Lånen löper med fast ränta om fem procent och har en löptid på fem år, med möjlighet för CybAero att under löptiden återbetala lånet. Konvertering kan ske under hela löptiden och under de två sista åren under vissa fall även påkallat av CybAero.

Det första lånet har beslutats av styrelsen för CybAero inom ramen för ett existerande bemyndigande. CybAero kommer snarast kalla till en extra stämma för att godkänna det andra konvertibla lånet. Efter godkännande ger de två lånen AeroVironment möjligheten att teckna totalt 20 miljoner aktier, vilket motsvarar 20,95 procent av kapitalet i CybAero.

Comments are closed.