Ledningsförändringar i Net Insight

Net Insight gör förändringar i ledningsgruppen som en följd av förvärvet av ScheduALL under förra året. Företaget satsar hårdare på end-to-end-tjänster, från TV-kamera till TV-studio och vidare till TV-tittaren.

Sedan förvärvet av ScheduALL har Net Insight fokuserat på att integrera de två företagen till ett och ett steg var att skapa en gemensam, global försäljningsorganisation som säljer företagets hela produkt- och lösningsportfölj. Säljorganisationen leds av Alan Ryan som nyligen utnämndes till vice president global sales.
Nästa steg är nu att samla all produktledning i en organisation där Martin Karlsson, CTO & vice president product portfolio, är ansvarig för Net Insights produktportfölj, inklusive ScheduALL och Ralph Quintero, tidigare COO product area ScheduALL, kommer nu att rapportera till Martin Karlsson. Ralph Quintero är ansvarig för ScheduALL Engineering samt för en ny funktion – Neti Innovation Labs.
– Vi konsoliderar vårt innovationsarbete och Ralph Quintero kommer att leda vår nya funktion Neti Innovation Labs, säger Martin Karlsson, CTO & vice president product portfolio. De förändringar som genomförs är ytterligare ett steg framåt i genomförandet av vår vision att forma framtiden för ekosystemet kring TV och media.
Ledningsgruppen gäller från 4 april, 2016 och har följande medlemmar; CEO Fredrik Tumegård, CFO Thomas Bergström, VP Global Sales Alan Ryan, SVP Live OTT och grundare Per Lindgren, CTO & VP Product Portfolio Martin Karlsson, VP Services Maria Hellström, VP Strategy, Marketing and Communications Anna Karin Verneholt, VP Research and Development Ulrik Rohne and VP HR Marina Hedman.

Comments are closed.