Så kan morgondagens vattenbilar se ut

Ett samarbete mellan studenter på KTH och Konstfack har lett fram till sex intressanta bilar som tar sig fram lika bra på Stockholms gator som på stadens vatten. Amfibiefordonen är skapade i ett studentprojekt kopplat till EU-tävlingen Future Urban Mobility.


Aquair är en farkost för godstransport

Tävlingen är arrangerad av konsortiet Efficient Urban Light Vehicles och är ett sätt att uppmuntra universitetsstudenter och andra att skapa mer hållbara stadstransporter. Ämnet som sådant passar studenterna från KTH och Konstfack väl eftersom det är just inom hållbara stadstransporter som framtidens arbetstillfällen finns.
– Det är viktigt att studenterna inte bara jobbar akademiskt med olika teorier utan också får chansen att lösa verkliga problem, säger Anders Rosén, universitetslektor på institutionen för farkost och flyg vid KTH. Att tussa ihop blivande industridesigner från Konstfack med blivande ingenjörer från programmet Marina system på KTH är också en god idé, de kommer ändå att jobba tillsammans i arbetslivet längre fram.
Anders Rosén har varit handledare för studenterna och berättar att studentprojektet har gått ut på att göra en förstudie i form av design av en rad olika fordonskoncept och sedan utvärdera och utforska dessa. Klassiskt uppfinnande, helt enkelt.
Sex studentgrupper har alltså skapat varsitt amfibiefordon, en sorts vattenbil. Det är en liten eldriven bil där det finns begränsningar i form av motoreffekt och yttre dimensioner.
– Tre är gjorda för persontransport och tre för att frakta gods. Vi tweakade så att säga konceptet en smula eftersom studenttävlingen enbart gällde transporter på land. Det fanns dock inget i reglerna som sade att sjötransporter inte var ok.
Den bil som enligt Anders Rosén lyckades lite bättre än de andra går under namnet Aquair.
– Den här studentgruppen gjorde en ganska fri tolkning av uppgiften att ta fram en farkost för godstransport. Aquair skulle bland annat kunna användas av Stockholm stad för provtagning, till exempel av luft och vatten, något som staden redan gör på andra sätt. Sedan skulle bilen kunna visa upp resultatet i realtid. Aquair skulle kunna vara en informationsplattform, helt enkelt, och upplysa medborgarna om luft- och vattenkvalitet. Men också informera om att dessa mätningar förekommer.
Provresultatet visas på karossens sidor och enligt Anders Rosén är fordonen marintekniskt mycket intressanta, med olika spännande tekniska lösningar för att komma runt en del av de begräsningar som tävlingen medför.
– Begränsningarna gäller dock bara på land. Därför fälls delar av taket ner och blir pontoner på vattnet. Farkosten blir mycket bredare på vatten än på land. Studenterna var under projektet i kontakt med Stockholms Stad som uttryckte att de skulle vilja ha en sådan här vattenbil.
Fler studentgrupper har kommit på olika roliga lösningar för framdriften. Rent idémässigt är det intressant med till exempel integrerad propeller i bakhjulsnavet. Det blir lite James Bond över det hela, menar Anders Rosén.
Förutom begränsningarna rörande vattenbilens storlek och effekt har det även funnits andra utmaningar. Som hur man signalerar att det är en amfibiebil när fordonet rullar på land, vilket är viktigt. En frågeställning har också varit att fundera ut vad godstransporter på vatten
innebär.
– Studenterna har även funderat över om vattenbilarna skulle kunna användas till utkörning av varor. Till exempel kan ju tangentbordet eller skärmen till datorn gå sönder. Då kan man ringa Webbhallen och beställa ett nytt, och sedan få det utkört. En av studentgrupperna tittade på en sådan lösning.
Hur realiserbara är de sex projekten?
– Några av dem är absolut möjliga att förverkliga. Studenterna har också fått lära sig att analysera olika verkliga situationer och problem, som hur kollektivtrafik och vanliga bilar kan använda sig av sjövägen för att ta sig fram. Det är också analyserna i sig som lett fram till dessa fordon som varit extra bra.
Studentprojektet har inneburit en stor utmaning så till vida att studenterna inte kände varandra när projektet började och att de sedan under extremt kort tid skulle formera sig och vara kreativa.
– Det är inte helt enkelt att skapa ett fordon under dessa förutsättningar, men en nyttig erfarenhet.
De sex vattenbilarna heter MOBI, Maria, Proteus, Fibi+, Tetrapod och redan nämnda Aquair.
Läs mer om EU-Live

Comments are closed.