LDO med ultralåg Iq

Från Microchip kommer en linjär LDO-(Low Dropout)-regulator som ger bärbar utrustning upp till fyra gånger längre batteritid jämfört med traditionella LDO-kretsar med ultralåg viloström (Iq).

En ultralåg Iq på 250 nA jämfört med ungefär 1 µA i traditionella kretsar gör att MCP1811 LDO minskar viloströmmen för att spara batteriet, vilket gör att slutanvändare inte behöver ladda eller ersätta sina batterier lika ofta. Den minimerade kraftförbrukningen möjliggör för bärbar elektronikutrustning att fungera i månader eller till och med år på ett enda batteri.
Den ultralåga viloströmmen på 250 nA, som är idealisk för IoT och batteridrivna tillämpningar som exempelvis kan sitta i klädesplagg eller på håll samt i hörapparater, minskar kraftförbrukningen i tillämpningar genom att minimera strömmen i standby- eller avstängt läge. Minskad kraftförbrukning i standby-läge är av kritisk vikt i fjärrbaserade, batteridrivna sensornoder, där det är svårt att byta batterier och kravet på lång brukstid är stort.
MCP 1811 kommer i kapslar med mått ned till 1 x 1 mm och upptar minimalt kortutrymme. Beroende på tillämpning och antal LDO-kretsar kan konstruktörer dra nytta av det extra kortutrymmet och utnyttja större batterier för att förlänga batteritiden ytterligare.
En annan fördel med MCP1811 är en snabbare lastlina och transientsvar jämfört med andra LDO-kretsar med ultralåg Iq. Snabbare svarstider kan snabba på uppvakningshastigheten i utrustning som exempelvis monitorer eller sensorer som måste reagera omedelbart. Snabbare transientsvar kan hjälpa konstruktörer att undvika de låsningsåtgärder för underspänning och överspänning som utnyttjas i känsliga tillämpningar där transientspikar kan orsaka katastrofala resultat.
MCP1811 finns nu tillgänglig för utprovning och volymtillverkning i DFN-kapslar ned till 1 x 1 mm.

Comments are closed.