Touchteknik för industrin

Med sin nya serie styrkretsar för kapacitiva pekskärmar säger sig Touchnetix revolutionera användningen av pekteknik inom industri- och fordonsområdet. Mycket högre känslighet gör det möjligt att använda tjocka glas, avkänning på avstånd och framför allt känning av handskar och våta fingrar.

– Det finns gott om styrkretsar för telefoner och datorer, men vi satsar på industri- och automationsmarknaden säger Chris Ard, vd för Touchnetix.
Chris Ard har lång erfarenhet av styrkretsar för pekskärmar. Han var med från Quantum Research-tiden, då Quantum Research tillverkade touchteknik åt Nokia. Företaget köptes sedan av Atmel, som fortsatte utvecklingsarbetet.
Touchnetix startades 2010 av avhoppare från Atmel. Halvledarkonstruktionerna överläts på norska MyWo AS, ett företag som drivs av pionjärerna och Atmelgrundarna Gaute Myklebust och Vegard Wollan.
– Det är en väldig skillnad på industritillämpningar och vanliga telefon- och datortillämpningar, säger Chris Ard. Industrin kräver mycket bättre prestanda, högre tillförlitlighet och lång livslängd. Om man sedan vill vara med på marknaden för medicinska produkter och rymd/flyg ökar kraven ännu mer.
De nya styrkomponenterna har en ny typ av analog avkänning, som ger ett mycket högre signal/brusförhållande än normalt. Med 80 dB i stället för normala 50-55 dB är det möjligt att känna av rörelser på avstånd upp till 10 cm eller genom centimetertjockt glas. Det går också att känna av avstånd och tryck och lägga till taktila effekter så att pekfunktionen blir mera lättanvänd.
Trots det höga signal/brusförhållandet kräver inte styrkomponenten några höga spänningar. 2,5 V räcker bra och det innebär både låg energiförbrukning och lång livslängd.
– Ofta används spänningar uppåt 30 V, men det ger en ökad stress på materialet i pekskärmen. Optiska skador och till och med metallmigrering är inte alls ovanligt. Med vår teknik slipper vi allt detta.

Comments are closed.