Framtiden inom vården är optisk

Personalbristen inom vården ökar samtidigt som resurserna är begränsade och befolkningen blir allt äldre. Det här ställer helt nya krav på våra vårdorganisationer. Men tekniska lösningar såsom trygghetssensorer med smarta algoritmer kan frigöra resurser i vården och samtidigt öka tryggheten för brukare och vårdtagare.

Företaget Oxehealth i Storbritannien har utvecklat en mjukvara som kan bearbeta och tolka information från digitala kameror för att ge aktivitet och hälsoinformation. Systemet heter The Digital Care Assistent (DCA)
DCA-mjukvaran gör personal uppmärksamma på riskfyllda situationer, exempelvis när en patient stiger upp ut sin säng, och genererar rapporter som ger vårdpersonalen information om viktiga händelser. DCA Vital sign modul, som är en CE-märkt medicinsk produkt, kan mäta puls och andningsfrekvensen till och med hos en person som sover i sin säng.
– Mjukvaran kommer från England, men det är Great Security som har levererat hårdvaran, säger Johannes Ahlgren, försäljningschef i Sverige, Elektronix. Vi har paketerat alla delar till en fungerande helhet. Great Security levererar, driftsätter och supportar lösningen mot slutkunden.
I Sverige har man paketerat lösningen framförallt för användning inom äldrevård, demensboenden och hemtjänst – snarare än för strikt medicinsk användning. Det handlar om en prioritering, där man initialt vill frigöra så mycket personalresurser som möjligt för att möta vårdens största utmaningar.
– Tidigare gick personalen in och kollade om patienten sov ordentligt, vilket i sig kunde störa sömnen. Därför har det blivit vanligare med kameror, som gör samma jobb utan att störa patienten, men de kräver fortfarande en aktiv operatör som kollar på skärmen. Detta kan upplevas som integritetskränkande. Det vi nu har tagit fram är egentligen en slags intelligent videoanalys, som tolkar brukarens rörelser på ett smart sätt, säger Daniel Svensson på Great Security.
Med en traditionell trygghetskamera måste en operatör aktivt titta på videobilderna vid varje given tidpunkt, men med The Digital Care Assistent tolkas rörelserna kontinuerligt och automatiskt. Systemet uppmärksammar personalen på riskfyllda aktiviteter, så att de kan reagera snabbt för att förhindra ett eventuellt olyckstillbud.
– Det här är mycket fördelaktigt för offentliga och privata organisationer som arbetar med äldre och utsatta människor, vars personal inte kan vara närvarande i alla rum samtidigt och där man önskar att minimalt störa patienterna, säger Hugh Lloyd-Jukes, vd på Oxehealth. Mjukvaran varnar vid riskabla situationer, exempelvis om en patient kliver ur sängen eller lämnar rummet, så att personalen snabbt kan ingripa.
Idag gör personal rutinmässiga besök hos patienterna, men man vet inte vad som händer mellan dessa rutinbesök. Personalen är orolig att de skall missa en händelse där patienten skadar sig eller att de skall störa patienterna genom att gå in i deras rum då det inte föreligger något behov.

Comments are closed.