Nya utbildningar i HR, automation och mjukvaruutveckling

Vilka nya kunskaper behövs i samhället? Inför hösten 2024 erbjuder Högskolan Väst utbildningar som skapats i dialog med industri och andra arbetsgivare.

Högskolan Väst har ett brett utbud av program på grundnivå. Allt ifrån lärarprogram för alla nivåer, sjuksköterska, ingenjör, ekonom, data/it, media och socionom. Bland högskolans cirka 20 program på grundnivå och cirka 17 program på avancerad nivå finns flera nyheter:

Personalvetarprogrammet är tillbaka i ny tappning. I stället för två inriktningar som fanns tidigare startar nu ett nytt program: Kandidat i Human Resources 180 hp. Programmet ges inom huvudområdet personal- och arbetsvetenskap.

Ett helt nytt program på grundnivå är Automationsingenjör 180 hp. Det finns ett stort behov av nästa generation av automationsingenjörer med specialisering inom elektroteknik, för att möta de krav som ställs på en hållbar och konkurrenskraftig industri.

Högskolan arbetar nära flera lärcentrum i landet som ett led i att erbjuda kunskap till fler och att göra utbildning tillgänglig även för dem som inte har en högskola på orten. Därför utökas utbudet av program på grundnivå som ges till andra orter. Det gäller Tillämpad samhällsplanering 180 hp som förutom att ges i Trollhättan också erbjuds på orterna Västervik, Värnamo och Skellefteå. Detsamma gäller Sjuksköterskeprogrammet som förutom att ges i Trollhättan för första gången även kommer att erbjudas på Campus Dalsland i Bäckefors.

En nyhet bland program på avancerad nivå är Magister i Software Engineering 60 hp som ges helt på engelska och som därför också vänder sig till internationella studenter. Utbildningens fokus är mjukvaruutveckling. Detta omfattar väsentliga delar som kravteknik, mjukvaruprocesser, mjukvarumodellering och analys, mjukvarudesign och säkerställande av mjukvarukvalitet genom verifierings- och valideringsprocesser. Programmet ger även förståelse för viktig kunskap om algoritmer, hur man hanterar komplexitet, människa-datorinteraktion (HCI) och artificiell intelligens (AI).

Dessutom erbjuder högskolan två tvååriga yrkeshögskoleutbildningar i år; Elkrafttekniker och Svetsautomation. Ansökan till dessa är öppen och stänger den 31 maj inför start i höst.

Comments are closed.