Lanserar GPRS/EDGE – datatjänster till sjöss

Seanet Maritime Communications AB lanserar nu datatjänsten GPRS till sjöss, vilken är en förutsättning för till exempel MMS, browsing, e-post samt kommunikation via sociala medier.

Seanets målsättning är att bolagets samtliga driftsatta fartyg ska ha tillgång till GPRS. Hittills har företaget levererat mobiltelefoni och SMS-tjänster till de 40 fartyg som installerats och driftsatts i bolagets regi. Seanet testar för närvarande tjänsten GPRS på sex fartyg hos fyra rederier (Moby, Scandlines, SNAV och Balearia), i syfte att säkerställa att tjänsten kan erbjudas med hög kvalitet, god tillgänglighet och att den levererar en god användarupplevelse, innan tjänsten lanseras till alla fartyg.

– Vi bedömer att GPRS/EDGE finns på alla driftsatta fartyg till högsäsongen och att en majoritet av passagerarna då kan använda tjänsten, säger Viesturs Vucins, vd för Seanet.

Comments are closed.