ST-Ericsson halverar tiden för uppladdning

ST-Ericsson lanserar sin första medlem i en ny PowerHUB-familj som uppges halvera tiden för uppladdning av batterierna i en mobilenhet från ett vägguttag.

Med den nya, kompakta laddkretsen döpt till PM2300 kan en 3 amperes laddare användas i stället för en standard 1,5 amperes, och därmed halvera den tid det tar att ladda upp batterierna. Halveringen innebär att ett 24 Ah-batteri kan laddas upp på mindre än 3 timmar.

För att spara utrymme och förbättra effektiviteten baseras PM2300 på en dubbel DC/DC-struktur med två små spolar i stället för en stor. Snabbare laddning medför även att bärbara enheter kan laddas upp samtidigt som de används intensivt och då drar upp till 1 ampere.

PM2300 uppges också spara upp till 60 procent kretskortsyta jämfört med existerande lösningar. Den första tablet-datorn som kommer att utrustas med PM2300 är planerad för lansering under hösten 2011.
 
– Vi skapar lättare, grönare, snabbare, eller kort sagt mer innovativa vägar att ladda upp smarttelefoner, tablets och andra mobilenheter, säger Patrick Dureault, vice president, och chef för Analog & Mixed Signal business unit vid ST-Ericsson. För ST-Ericsson är det här bara början då PM2300 kommer följas av fler och fler ”energiskördande” lösningar under 2011.

PowerHUB-familjen kommer att kompletteras med produkter som kombinerar vanliga laddningstekniker med nya energikällor. Energikällorna kan bestå av nätuttag, USB-uttag, solceller, trådlös laddning eller till och med laddning genom fysisk rörelse eller värme, och automatiskt välja den optimala källan eller den bästa kombination av dessa källor för maximering av effektiviteten.

Comments are closed.