Lämnar ElektronikGruppen

Johan Ålander har efter drygt tre år som VD och koncernchef meddelat styrelsen att han önskar lämna sin post

. Bolagets vice VD Jens Hansson har utsetts till tillförordnad VD och koncernchef. Arbetet med att söka en permanent VD och koncernchef påbörjas omgående.

”Johan har under sin tid i bolaget utvecklat verksamheten mycket förtjänstfullt och starkt bidragit till en ny koncernstruktur med tydligt fokus på ett antal nischer med betydande potential. Då Johan meddelat styrelsen att han vill lämna bolaget har vi gemensamt kommit fram till att det bästa är att göra denna process så kort som möjligt. I Jens har vi en stark kraft som känner bolaget väl och direkt kan ta över. Därmed förlorar vi inte tempo i verksamheten under sökprocessen”, säger Kenneth Lindqvist, styrelseordförande i ElektronikGruppen.

Comments are closed.