Slutrapport för Elektronik/EP 2008

Totalt antal besökare på Elektronik/EP 2008 blev 7 418. Det framgår av de slutliga besökar- och utställarundersökningarna. Antalet besökare per dag blev:
Måndag 2 022
Tisdag 2 984
Onsdag 2 412
Antalet unikt registrerade personer var 6 829 st. Därutöver registrerades 2 784 personer med utställarkort (ej inräknade i siffrorna ovan) samt 34 ackrediterade journalister.
Mässan hade 347 direkta utställare från 14 länder, som representerande ca 1 500 företag från hela världen. Den sammanlagda utställningsarean var 8 017 m² netto.
Totalt fanns 104 seminarier (Silicon Square, Wireless Expo, Learn Shops Test & Mät) och de samlade 975 deltagare. Övriga aktiviteter (Paneldebatt, Live Production, Showcase Sweden) hade ca 1 400 besökare.
Hittills har ca 75 företag preliminärbokat plats på det nya eventet för Elektronikbranschen, S.E.E. 13-15 april 2010.

Comments are closed.