Lägre lönsamhet

Elektronikgrupen ökar omsättningen men redovisar en förlust på 2,6 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Om avskrivningar exkluderas skulle vinsten varit 4,4 miljoner   Totalt för året blir det vinst dock lägre än för år 2006.

  Orderingången under det fjärde kvartalet ökade från 210 MSEK till 228 MSEK och under helåret ökade orderingången från 806 MSEK till 853 MSEK. Resultatet försvagades dock. Resultat före avskrivningar under fjärde kvartalet blev 6,2 (11,7) MSEK och resultat efter finansnetto för samma period landade på -2,6 (10,6) MSEK. Resultat före avskrivningar för helåret landade på 42,1 (50,5) MSEK och resultat efter finansnetto för samma period blev 19,6 (42,2) MSEK.

Resultat efter skatt för helåret 2007 landade på 15,8 (30,5) MSEK och kassaflöde från den löpande verksamheten blev -3,8 (19,9) MSEK.

Affärsområdet Products har visat starkast omsättningsutveckling. Omsättningen ökade till 122 (83) MSEK och orderingången ökade till 134 (88) MSEK. Rörelseresultatet minskade dock till 0,9 (6,0) MSEK.

Affärsområdet Electronics har minskat sin omsättning. Affärsområdets omsättning minskade till 600 (634) MSEK och orderingången minskade till 604 (610) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 33,9 (42,9) MSEK. Affärsenheten Components har haft en minskning av omsättningen under året, vilket till en del förklaras av den avveckling av olönsamma produkter som gjordes under föregående år. Även den kraftiga dollarförsvagningen samt en minskad
försäljning i Finland har inverkat. Inom affärsenheten Display & System har den underliggande efterfrågan varit
fortsatt stark. En tilltagande komponentbrist har emellertid hämmat försäljningen under det tredje och fjärde kvartalet, och därmed också resultatet.

Comments are closed.