2007 var ett bra år

Net Insight ökade försäljningen hela 70 procent för året och gjorde en vinst på 32,6 miljoner kronor

 

Omsättningen för året blev 228,8 miljoner jämfört med 134,8 miljoner för 2006 och rörelseresultatet 32,6 miljoner kronor jämfört med förlust på 11,4 miljoner  

NetInsight’s Vd Erik Trägård säger att 2007 var ett bra år för Net Insight, vi nådde våra mål och för första gången redovisar vi ett helårsresultat med vinst och positivt kassaflöde. Under året gjorde vi affärer i 21 länder och efterfrågan på Net Insights transportlösningar är stark och växande. Den enskilt starkaste drivkraften inom hela kommunikationsindustrin är den kraftfulla ökningen av videotrafik. Nätägare och operatörer runt om i världen kraftsamlar nu inför något av en "videoexplosion" samtidigt som nya affärsmodeller sjösätts och leverantörskonstellationer skapas – allt för att maximera möjligheterna till goda affärer inom video och realtidskritiska tjänster.  Dessa marknadsförändringar passar Net Insights kunderbjudande mycket väl och är en utveckling helt i linje med vad vi förutspått.

Comments are closed.