LabVIEW 2014 lanserad

National Instruments har nu presenterat årets stora uppdatering av sin systemkonstruktionsmjukvara för test- och mätändamål: LabVIEW 2014.

LabVIEW 2014 innehåller bland annat följande nya funktioner för framtagning av bättre beslutsunderlag:
* DataFinder Federation-teknik, vilket innebär intuitiv datasökning på en lokal disk, ett nätverk eller över hela världen.
* Nya inbyggda algoritmer. Dessa utökar möjligheterna med bl a .m-filer för NI Linux Real-Time och visionfunktioner för FPGA.
* Data Dashboard for LabVIEW. Detta förenklar framtagningen av mobila gränssnitt för presentation av insamlade data, vilket gör att man kan fatta informerade beslut genast utan expertkunskaper inom utveckling av mobila applikationer.
I den senaste versionen av LabVIEW finns 13 användarstyrda funktioner för optimering av kodningsproduktivitet, utökad online-utbildning inom LabVIEW RIO-applikationer och nya verktyg från LabVIEW Tools Network, t ex LabSocket System från Bergmans Mechatronics LLC. Systemet ger fjärråtkomst till LabVIEW-applikationer från webbläsare i datorer och mobila enheter utan det behövs tilläggsprogram till webbläsaren eller runtimesystem på klientsidan.
Se mer i videon What’s New in LabVIEW 2014.

 

Comments are closed.