Agilent har ny bytt namn till Keysight

Redan förra året annonserade Agilent Technologis ett namnbyte till Keysight Technologis. Namnbytet berör enbart verksamheten för test- och mätteknik. Avdelningarna för hälsovårdsprodukter, kemisk analys och medicin (cancerdiagnostik, genforskning och analys på molekylnivå) behåller dock namnet Agilent Technologies.

Test- och mätinstrumentföretaget Keysight Technologies har idag 9500 medarbetare och beräknas omsätta ungefär 2,9 miljarder dollar medan Agilent Technologis, med sina produkter för hälsovård, kemisk analys och medicin,  omsätter 3,9 miljarder kronor (omsättningssiffrorna bygger på den uppskattning som rådde för respektive affärsområden då uppdelningen av bolaget tillkännagavs den 19 september 2013).
Keysight Technologies leds av Ron Nersesian. Bolaget är juridiskt sett ännu ett dotterbolag till Agilent Technologies men Keysight väntas stå på helt egna ben mot slutet av året.
Bill och David startade företaget Hewlett Packard i ett garage 1939 för att tillverka elektroniska mätinstrument. Under 80-talet började företaget komplettera sortimentet med laserskrivare och datorer. När man 1999 beslöt sig dela upp verksamheten i två bolag fick datorföretaget behålla namnet HP, med tanke på att lättare kunna nå ut till allmänheten, medan instrumentverksamheten fick heta Agilent.

 

Comments are closed.