Kungen och IVA träffade Japans premiärminister

H.M. Konungen träffade nyligen Japans premiärminister Shinzō Abe, inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) delegationsresa Royal Technology Mission (RTM) till Japan. Mötet kännetecknades av ett stort ömsesidigt intresse, och Abe träffade för ovanlighets skull hela IVA-delegationen samtidigt, inte endast Kungen.


Foto: Joakim Rådström

IVA-delegationen har bland annat besökt kameratillverkaren Canon, FujiFilm, biltillverkaren Toyota, teknik- och vetenskapsmuseet Miraikan (där de också fick en presentation av den avancerade roboten ASIMO), Mitsubishi Regional Jet, med fler företag och forskningsinstitutioner.
Temat för RTM 2016 har varit det moderna Japan och den framtida omställning som landet behöver göra för att ta till vara på det goda läge landet har samt för att möta nya utmaningar. I fokus för resan har varit:
* Teknik- och forskningssatsningar – prioriterade satsningar för företag och stat för att kunna fortsätta att vara ett ledande forskningsland.
* Det framtida Japan – tekniksatsningar viktiga för det framtida samhället.
* Företagsstruktur – företagens produktportfolio, kommpetensförsörjning och tillväxtstrategier (konsolidering etc.)
På fredagen träffade Kungen Japans premiärminister Shinzō Abe. Kungen ställde många frågor om utveckling, ekonomi, teknik och vetenskap under mötet.
– Årets IVVA-resa till Japan har varit mycket lyckad, säger Kungen. Vi har tagit del av imponerande nya satsningar på forskning och innovation, och knutit många nya kontakter.
En talesperson från japanska utrikesministeriet, MOFA, uttalade sig om mötet mellan den premiärminister Shinzō Abe och IVA-delegationen:
– Det är mycket ovanligt att premiärministern möter en hel delegation för samtal på detta sätt. Vanligen träffar premiärministern bara en person åt gången.
IVA har på initiativ av Kungen sedan mitten av 80-talet arrangerat Royal Technology Missions (RTM) till olika länder för att ta del av världsledande teknik och skapa utbyten mellan Sverige och omvärlden.
– Baserat på dessa utbyten, och på den vänskap som vi har vårdat, tar jag för givet att vi kommer att se ytterligare utveckling inom vetenskap och teknik i våra båda länder, sade Japans premiärminister Shinzō Abe under mötet med IVA-delegationen.
– Japans premiärministers varma mottagande av IVAs Royal Technology Mission visar vilken roll dessa teknik- och vetenskapsresor spelar för Sverige, säger delegationsledaren, IVAs preses Leif Johansson. Vi hoppas att de bidrar till många utvecklade och nya samarbeten mellan vårt land och omvärlden.

Comments are closed.