Kista får digital testbädd

Nu har fjolårets avsiktsförklaring lett fram till avtal. Det blir en testbädd och samverkansarena för digital utveckling i Kista. Det står klart efter att flera aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut och universitet gemensamt ställt sig bakom satsningen och nu undertecknat samverkansavtal. Arenan går under namnet Urban ICT Arena och startas upp under 2016.


Läs mer.

Läs temaartiklarna om halvledarteknik och effekthalvledare

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Ladda ner komponentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.