Först med YuMi i Storbritannien

Sony UK Technology Centre (UKTEC), som tillverkar TV- och professionella kameror och kamerasystem, säger sig bli först i Storbritannien att beställa ABB:s robot YuMi. Roboten kommer att användas inom FoU i tillämpningar för montering av kretskort.

Sony UK Technology kommer att använda ABB:s dubbelarmade robotlösning för att plocka och placera ut delar på kretskort. Roboten kommer främst att användas inom forskning och utveckling och hjälpa Sony UK Technology att bättre förstå fördelarna med samarbetsrobotik vid montering av kretskort i höga volymer. Enligt UKTEC lämpar sig YuMis säkra konstruktion, gripdon med två fingrar, korrekt vision och känsliga kraftstyrning väl för den tänkta tillämpningen och ger Sony UKTEC möjlighet att lätt anpassa YuMis programmering för att matcha eventuella förändringar i monteringsprocessen.

Comments are closed.