Kriminalisering av fildelare fel väg

Omröstningen i EU-parlamentet stödjer utskottet för kultur och utbildnings linje. Beslutet i parlamentet skall ses som ett initiativbetänkande till kommissionen som senare kommer att besluta i frågan. En kriminalisering av konsumenter som inte agerar i vinstsyfte är fel lösning för att komma till rätta med olaglig så kallad piratkopiering av upphovsrättsligt skyddade verk.  Det menar EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning i ett betänkande som nu fått parlamentets stöd. Istället skall alla inblandade aktörer tar sitt ansvar i kampen mot piratkopiering, även konsumenter genom informations- och utbildningskampanjer.
EU-parlamentet uppmanar kommissionen att  i stället stödja insatser för att skapa nya affärsmodeller där konsumenterna i så hög grad som möjligt kan dra nytta av den nya tekniken. Samtidigt skall den lagliga rätten till ersättning för konstnärligt och kulturellt skapande bibehållas.
I betänkandet påpekas också att det traditionella sättet att nyttja kulturella produkter och tjänster har kullkastats i och med de möjligheter som tekniken nu ger. Därför är det viktigt att värna om tillgång till kulturellt innehåll på nätet, samtidigt som man garanterar skälig ersättning för rättighetsinnehavare inom alla kategorier.
I Sverige har regeringen nyligen meddelat att man önskar skärpa den delen av upphovsrättslagen som handlar om olaglig upp- och nedladdning. Det lagförslag som nu finns handlar om att upphovsrättsinnehavare direkt efter ett domstolsbeslut har möjlighet att vända sig till operatörerna för att få ut ip-nummer. En rättighet som idag endast är förbehållen polisen.

Comments are closed.