Kraftigt ökad vinst för HMS Networks

HMS Networks redovisar ett resultat efter skatt på 15 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2010. En ökning från fjolårets 11,7 miljoner kronor för motsvarande period.

För helåret 2010 blev resultatet efter skatt cirka 61,7 miljoner kronor, en kraftig uppgång från cirka 20,7 miljoner för 2009.

I rapporten skriver HMS Networks att 2010 omsättningsmässigt blev ett nytt rekordår i HMS historia. Omsättningen uppgick till 345 miljoner kronor vilket är 41 procent mer än 2009 men framförallt nästan 9 procent högre än det tidigare rekordet år 2008. Den starka återhämtning HMS såg under första halvåret 2010 har planat ut något med en tillväxt under årets sista kvartal på 27 procent.

På de för HMS väsentliga geografiska områdena uppges marknaden i Tyskland, dit 20 procent av företagets försäljning går, vara fortsatt stark och HMS ser också en återhämtning på den amerikanska marknaden. Utvecklingen i Japan betecknas dock som fortsatt ojämn.

Under året har HMS Networks anställt 25 personer och företaget uppger att de kommer att fortsätta rekrytera personal under 2011, främst inom områdena utveckling och försäljning.

Efter rapportperiodens utgång har HMS förvärvat resterande minoritetsandel av Intellicom Innovation AB. HMS ser en stor potential hos Intellicom och deras ”Netbiter”-koncept som, tillsammans med HMS teknologi för industriell kommunikation, ger dem möjlighet att komma ett steg ytterligare i att erbjuda lösningar för företagets kunders kommunikationsbehov. Netbiter möjliggör en central fjärrövervakning och fjärrstyrning av apparater och maskiner vilket uppges skapa stora besparingar och högre produktivitet hos HMS kunder.

Comments are closed.