Kraftig tillväxt för DRAM

Marknaden för DRAM uppvisar den kraftigaste uppgången av både omsättning och priser på fem år under det andra och tredje kvartalet i år, enligt analysföretaget iSuppli Corp.

Det indikerar att vändningen på marknaden har skett och troligen kommer att fortsätta under 2010. Den globala omsättningen steg med 35 procent under det tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan enligt en preliminär bedömning av iSuppli. Och det följer efter en 34 procentig uppgång under kvartal två i år. Uppgångarna kommer efter en nedgång under tre på var an följande kvartal med start under tredje kvartalet 2008.

Samtidigt har medelförsäljningspriset (Average Selling Prices, ASPs) stigit med 21 procent under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet i år, då ASP ökade med 19 procent. Denna sekventiella ökning av ASP är den första sedan det fjärde kvartalet 2006.

– Resultaten från stora leverantörer under tredje kvartalet visar att DRAM-industrins återhämtning inte är någon hägring. Den fortsatta ökningen av priser kommer som en ytterligare indikator att marknaden för DRAM återhämtar sig, efter vad som har varit en lång smärtsam lågkonjunktur, säger Mike Howard, senior analyst, DRAM, vid iSuppli.

Den globala marknaden för DRAM har minskat på årsbasis sedan 2007. Omsättningen minskade med 7,5 procent 2007 och rasade med 25,1 procent under 2008. Trots en stark återhämtning under de senaste två kvartalen innebär de extremt dåliga förhållandena under första kvartalet i år att den globala marknaden ändå kommer att gå ner med 12,9 procent under 2009, enligt iSuppli’s preliminära bedömningar.

Den starka marknaden under de senaste kvartalen förutspår en fortsatt stark DRAM-marknad.
– Tredje kvartalets vinster hos Samsung, Micron och de taiwanesiska tillverkarna pekar på ökande försäljning och fortsatta framsteg mot lönsamhet. Samsung nådde lönsamhet under tredje kvartalet medan Micron’s resultat indikerar att företaget är på väg tillbaka till ”svarta siffror”. Senare tids försäljningsresultat för de taiwanesiska DRAM-företagen är också positivt för DRAM, säger Mike Howard.

Tillsammans såg de fem taiwanesiska företagen Inotera, Nanya, Powerchip, ProMOS och Winbond en ökning av omsättningen med 15 procent per månad under de senaste tre månaderna. ISuppli förväntar sig att leveransnivåerna blir fortsatt relativt stabila under fjärde kvartalet i år och att efterfrågan sedan ökar igen under 2010, i takt med den globala ekonomins återhämtning.

Comments are closed.