Instrumentcenter ny representant för TTi instrument

Engelska TTi (Thurlby Thandar Instruments Ltd) kommer från och med oktober att representeras av Instrumentcenter Sweden AB, som då tar över ansvaret för försäljning och marknadsföring i Sverige.

TTi har tidigare representerats av Elektronikbolaget Orbis AB. Ett urval av TTi-instrumenten kommer även fortsättningsvis att distribueras av ELFA AB. Förutom försäljning kommer Instrumentcenter Sweden AB även erbjuda service och spårbar kalibrering av TTi instrument. 

Comments are closed.