Kraftig försäljningsökning för smedjorna

Kiselsmedjorna ökar sin försäljning kraftigt under det senaste kvartalet medan de flesta japanska bolagens omsättning backar i översikten över världens 20 största halvledarleverantörer, redovisade i IC Insights augustiuppdatering av The McClean Report . Tre kiselsmedjor återfinns bland topp 20.

Etta på listan är förstås Intel, följt av Samsung, TSMC, Texas Instruments (TI) och Qualcomm. Ny på listan är GlobalFoundries som ökade sin försäljning med 18 procent mellan 1Q12 och 2Q12. Företaget klättrar fem placeringar och återfinns nu på plats 16.

Det går bra för kiselsmedjorna. Totalt stod TSMC (plats 3), GlobalFoundries (plats 16) och UMC (plats 20) tillsammans för en ökning av försäljningen på 20 procent mellan 1Q12 och 2Q12. I själva verket var TSMC:s kapacitetsutnyttjande under 2Q12 102 procent (mer än 100% på grund av det sätt på vilket företaget definierar sin utnyttjandegrad). Med den fortsatta framgången för fabrikslösa företag samt den starka rörelsen hos många IDMS (Integrated Device Manufacturers såsom TI, Renesas, STMicroelectronics, etc.) till så kallade ”fab-lite”-affärsmodeller, förväntar sig IC Insights att IC-smedjorna även fortsatt kommer att få uppleva en mycket stark efterfrågan på sina tjänster under de närmaste åren.

Däremot går det inte så bra för de japanska företagen. Nästan samtliga backar i försäljning mellan 1Q12 och 2Q12: Toshiba (-26%), Renesas (-10%), Sony (3%) och Fujitsu (-23%). Men situationen kanske inte är så dålig som dessa siffror visar. Renesas förväntar sig för närvarande en försäljningsökning av sina halvledare mellan 2Q12 och 3Q12 på 24 procent och Toshiba har ännu inte ändrat sin relativt aggressiva prognos för företagets räkenskapsår 2013 (som slutar i mars 2013) vilket kan tyda på en stark återhämtning av försäljningen senare i år, enligt IC Insights.

Sett till ökningen av försäljningen mellan de två senaste kvartalen ser listan ut så här i toppen: TSMC (22%), GlobalFoundries(18%), UMC (16%), NXP (12%), Freescale (8%), SK Hynix ((8%), Broadcom (8%), TI (7%), STMicroelectronics (6%) och Samsung (6%).

Efter att IC Insights granskat de 20 bolagens utsikter för 3Q12 förefaller det som om de 20 halvledarleverantörerna totalt, sannolikt kommer att visa en 5-procentig ökning av försäljningen under 3Q12 jämfört med 2Q12. Även om denna nivå på tillväxt inte är särskilt spännande, är det bara en punkt under de senaste 30 årens genomsnitt för tredje kvartalet på 6 procent.

Flera stora produktintroduktioner förväntas ske under 4Q12 som potentiellt skulle kunna ge ytterligare momentum till halvledarmarknaden i slutet av året. Apple förväntas släppa sin senaste version av iPhone (iPhone 5) senast i oktober. Dessutom är Microsofts Windows 8 planerad att släppas under 4Q12. Även Intel rapporterar om att det kommer många nya ultra-tunna men kraftfulla Ultrabook-datorer under 4Q12, en del prissatta så lågt som 699 dollar. Totalt räknar IC Insights med en försäljningsökning av halvledare 4Q12/3Q12 på 2 procent och för helåret 2012 en ökning av halvledarmarknaden på 3 procent, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.