Saab får order värd 450 miljoner

Försvars och säkerhetsföretaget Saab har fått en order värd 450 miljoner kronor på marina eldlednings- och radarsystem.

Ordern involverar Saabs affärsområden Security and Defence Solutions och Electronic Defence Systems. Eldlednings- och radarsystemen från Saab kommer också att integreras med en annan leverantörs stridsledningssystem. Utveckling och leveranser kommer att ske mellan åren 2012-2017. Några ytterligare detaljer rörande ordern avslöjas inte i ett pressmeddelande från Saab.

Comments are closed.